Recorder Home Page Databases

Printer Friendly
Export to Excel
Export to Word
Export to HTML
Export to XML
Export to CSV
Export to PDF
Country
State/ Province/ Region
City
Institution
Instructor (s)
 
Japan Tôkyô-to
Tokyo Prefecture
Tokyo (Taitô) 東京藝術大学
Tokyo Geijutsu Daigaku
Tokyo University of the Arts
Shigeharu Hirao
Minoru Yoshizawa
View
Japan Tôkyô-to
Tokyo Prefecture
Chôfu 桐朋学園大学
Toho Gakuen Daigaku
Toho Gakuen School of Music
Junichi Huruhashi View
Japan Tôkyô-to
Tokyo Prefecture
Tokyo (Taitô) 上野学園大学
Ueno Gakuen
Ueno Gakuen University
Shigeharu Hirao
Mitsuko Ota
Ai Asai
View
Japan Ôsaka-fu
Osaka Prefecture
Osaka 大阪音楽大学
Osaka Ongaku Daigaku
Osaka College of Music
Toru Kamiya
Shigeru Akiyama
View
Japan Ôsaka-fu
Osaka Prefecture
Osaka 相愛大学
Soai Daigaku
Soai University
Kazuo Hnaoka
Shigeru Akiyama
Tomoaki Hashizume
View
Japan Kanagawa-ken
Kanagawa Prefecture
Yokohama 横浜国立大学
Yokohama Kokuritsu Daigaku
Yokohama National University
Minoru Yoshizawa View
Page 
 of 1
     Records 1 to 6 of 6
Recorder Home Page Databases (1996—2014). All rights reserved.